Lidé v nadaci

Správní rada

 

Statutárním orgánem nadace je Správní rada.

Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

 

 

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

 

Jiří Vaněček, BBA

předseda správní rady

Mgr. Jana Petříková

místopředseda správní rady

Mgr. Viktor Linhart

člen správní rady

Ing. Michaela Tůmová

člen správní rady

Bc. Jan Bárta

člen správní rady

Dozorčí rada

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek

předseda dozorčí rady

Bc. Jana Jandová, DiS

 

Mgr. Bc. Michal Murčo

 

Ostatní členové

 

 

 

 

 

 

Bc. Klára Drobková

tajemnice nadace

©2018 Nadace města Karlovy Vary

Just creative