Lidé v nadaci

Správní rada

 

Statutárním orgánem nadace je Správní rada.

Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

 

 

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

 

Jiří Vaněček, BBA

předseda správní rady

Mgr. Jana Petříková

místopředseda správní rady

Mgr. Viktor Linhart

člen správní rady

Mgr. Tomáš Trtek

člen správní rady

Milan Žemlička

člen správní rady

Dozorčí rada

 

 

 

 

 

 

Milan Zahálka

předseda dozorčí rady

 

Zdeňka Batíková

členka dozorčí rady

 

 

JUDr. Hana Zakreničná

členka dozorčí rady

 

Ostatní členové

 

 

 

 

 

 

Bc. Klára Orosová

tajemnice nadace

©2023 Nadace města Karlovy Vary