Lidé v nadaci

Správní rada

 

Statutárním orgánem nadace je Správní rada.

Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

 

 

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

 

Jiří Vaněček, BBA

předseda správní rady

Mgr. Jana Petříková

místopředseda správní rady

Mgr. Viktor Linhart

člen správní rady

Mgr. Tomáš Trtek

člen správní rady

Milan Žemlička

člen správní rady

Dozorčí rada

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Michal Murčo

člen dozorčí rady

Milan Zahálka

člen dozorčí rady

 

Anna Štěříková

člen dozorčí rady

Ostatní členové

 

 

 

 

 

 

Bc. Klára Drobková

tajemnice nadace

©2020 Nadace města Karlovy Vary

Just creative