Žádosti na rok 2020
Žádosti 2020
Příjem žádostí na rok 2020 končí 31. března 2020.

Pro město, které žije.

 o nadaci

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách Nadace města Karlovy Vary, jejíž zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Na stránkách naleznete  základní informace o nadaci, podporované oblasti pro které byla nadace zřízena, partnery nadace, informace o vyhlášených grantech  i přehled činnosti za uplynulá období.

Podpora

kultury,

PROPAGACE

Podpora

sportu

Podpora

ZDRAVOTNÍ

OBLASTI

Podpora

sociálních

oblastí

Podpora

a propagace

města

Podpora

VÝCHOVY A

vzdělávání

Podpora

architektonického

dědictví

Podpora

lázeňství a

cestovního

ruchu

více o nadaci města Karlovy Vary

Pro město, se svojí historií.

 

co podporujeme

 

 

 

Podpora cestovního ruchu

 

 

 

Podpora vzdělávání

 

 

 

 

Podpora kultury a propagační činnosti

 

Propagace v rámci humanitárních akcí

 

 

 

Podpora

lázeňství

 

Podpora architektonického dědictví Statutárního města Karlovy Vary

 

 

 

Podpora sociální oblasti

 

 

Propagace Města Karlovy Vary

v České republice a v zahraničí

 

 

 

 

Podpora sportu

 

Podpora zdravotní oblasti

  Nadace města Karlovy Vary